ZVĒRINĀTA ADVOKĀTA 
LAURA KLAGIŠA BIROJS
Tavs biznesa partneris!

Uzzināt vairāk
Zvērināta advokāta Laura Klagiša birojs atrodas Valmierā un ir
specializējies juridiskās palīdzības sniegšanā uzņēmumiem un komersantiem, tai
skaitā sarežģītu nodokļu strīdu un komerctiesību jautājumu risināšanā,
komplicētu līgumu izstrādē un tiesvedībā, kā arī valsts un pašvaldību iestāžu
lēmumu pārsūdzēšanā un apstrīdēšanā. Savus klientus apkalpojam gan latviešu, gan krievu, gan angļu valodā.

AKTUĀLIE JAUNUMI

Saskaņā ar grozījumiem Komerclikumā, Komersantiem ne vēlāk kā 2015.gada 30 jūnijam ir jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā aktuālais sabiedrības dalībnieku reģistrs.

Uzzināt vairāk