biroja Jaunumi

06.04.2018.

No šā gada aprīļa Zvērināta advokāta Laura Klagiša birojs ir pieejams jaunās, plašākās telpās, pašā Valmieras centrā – Rīgas ielā 13 (virs Luminor bankas, blakus Swedbank), 3 stāvā, ieeja no pagalma puses

Zvērināta advokāta Laura Klagiša birojs ir pieejams jaunās, plašākās telpās, pašā Valmieras centrā – Rīgas ielā 13

16.05.2017.

Par Personas datu aizsardzības regulu

2016.gada 27. aprīlī Eiropas Parlaments un ES Padome pieņēma jauno Personas datu aizsardzības regulu Nr. 2016/679 (turpmāk - Regula), kas ir piemērojama Eiropas Savienības dalībvalstīs no 2018.gada 25.maija.
Regula paredz vairākas izmaiņas, kas skars gan uzņēmējus, gan datus subjektus (fiziskās personas). Par minētajām izmaiņām pēdējā laikā ir gari un plaši aprakstīts, tāpēc papildus vērsīšu klientu uzmanību attiecībā uz Datu aizsardzības speciālista jaunajām funkcijām.
Tātad minētā Regula paredz pienākumu pastāvīgi nolīgt datu aizsardzības speciālistu šādos gadījumos:
1. ja datu apstrādi veic publiska persona vai struktūra;
2. ja datu pārziņa vai operatora pamatdarbība sastāv no apstrādes darbībām, kurām to būtības, apmēra un/vai nolūku dēļ nepieciešama regulāra un sistemātiska datu subjektu novērošana plašā mērogā;
3. ja pārzinis apstrādā speciālo kategoriju datus (sensitīvos datus, biometriskos datus) vai personas datus par sodāmību un pārkāpumiem apstrādi plašā mērogā.
Fizisko personu datu aizsardzības likums nosaka, ka uzņēmums var nereģistrēt personas datu apstrādi, ja viņš norīko personas datu aizsardzības speciālistu, kuram ir augstākā izglītība tiesību zinātņu, informācijas tehnoloģiju vai līdzīgā jomā un kurš ir apmācīts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Tātad, Datu pazinis, vai operators var iecelt datu aizsardzības speciālistu arī citos gadījumos, kad būtu reģistrējama datu apstrāde.
Uzņēmumu grupa var iecelt vienu datu aizsardzības speciālistu ar noteikumu, ka katrs uzņēmums var viegli sazināties ar datu aizsardzības speciālistu. Datu aizsardzības speciālistu ieceļ, pamatojoties uz viņa profesionālo kvalifikāciju, jo īpaši speciālām zināšanām datu aizsardzības tiesību un prakses jomā. Datu aizsardzības speciālists var būt pārziņa vai apstrādātāja darbinieks, vai viņš var veikt uzdevumus, pamatojoties uz pakalpojumu līgumu.
Jau savlaicīgi gatavojies minētās Regulas ieviešanai, Zvērināts advokāts Lauris Klagišs ir ieguvis sertificēta personas datu aizsardzības speciālista statusu, tādā veidā spējot klientiem, piedāvāt datu aizsardzības speciālista pakalpojumus.
Ņemot vērā, ka liela daļa uzņēmumu veic fizisko personu datu apstrādi, bet ne vienmēr ir izdevīgi veidot atsevišķu personas datu aizsardzības speciālista darba vietu, Zvērināta advokāta Laura Klagiša birojs piedāvā noslēgt personas datu aizsardzības speciālista nodrošināšanas līgumu.
Pakalpojums sevī ietver:
1. Dokumentu sagatavošanu personas datu aizsardzības speciālista reģistrēšanai;
2. Nodrošināšanu ar personas datu aizsardzības speciālistu, kam ir augstākā izglītība tiesību zinātņu jomā un kurš ir apmācīts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
3. Uzraudzību un izvērtējumu klienta veiktās personas datu apstrādes atbilstībai likuma prasībām;
4. Reģistra veidošanu, kurā tiek norādīta Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktā informācija;
5. Ikgadējā pārskata sagatavošanu un iesniegšanu;
6. Informācijas sistēmu drošības noteikumu izstrādi un ieviešanu;
7. Konsultēšanu ar datu apstrādi saistītos jautājumos;
8. Konfidencialitāti.
Par Zvērināta advokāta Laura Klagiša biroja piedāvātajiem pakalpojumiem Jūs varat uzzināt mūsu mājas lapā www.Lkbirojs.lv.

23.03.2017.

Uzņēmumu juridiskās apkalpošanas piedāvājums  Vidzemē strādājošiem uzņēmējiem

Zvērināta advokāta Laura Klagiša birojs atrodas Valmierā un ir specializējies juridiskās palīdzības sniegšanā uzņēmumiem un komersantiem, tai skaitā sarežģītu nodokļu strīdu un komerctiesību jautājumu risināšanā, komplicētu līgumu izstrādē un tiesvedībā, kā arī valsts un pašvaldību iestāžu lēmumu pārsūdzēšanā un apstrīdēšanā.
Mūsu birojs ir sniedzis juridisko palīdzību un konsultācijas vairāk nekā 200 klientiem (fiziskām un juridiskām personām), tai skaitā Latvijā pazīstamiem uzņēmumiem un iestādēm, piemēram: Tele2, Valsts valodas centrs, Sentor farm aptiekas, Teztour, Pārtikas un veterinārais dienests, Latvijas Tālrunis, Firmas.lv, Merkurita.lv, Matthai, utt.
Mūsuprāt, jebkuram uzņēmumam ir vajadzīgs uzticams un kompetents jurists, bet ne vienmēr ir izdevīgi veidot atsevišķu jurista darba vietu, tāpēc piedāvājam sniegt komplekso juridisko apkalpošanu. Šis pakalpojums ir īpaši izdevīgs, ja jurists Jums nav nepieciešams ikdienā, bet gan atsevišķu, regulāru darbu veikšanai (piemēram, līgumu sastādīšana, rediģēšana, pārstāvība tiesā utt.).
Piedāvājam noslēgt juridiskās apkalpošanas līgumu, vienojoties par konkrētu mēneša maksu vai par darba stundas likmi. Līgums ietver iedziļināšanos Jūsu uzņēmējdarbības sfērā, konsultēšanu ar Jūsu uzņēmuma darbību saistītos jautājumos, dažāda veida tiesisku pamatojumu, līgumu projektu, nolikumu un citu dokumentu izstrādāšanu, kā arī Jūsu interešu pārstāvēšanu attiecībās ar uzņēmumiem, organizācijām, fiziskām personām, tiesās un citās valsts un pašvaldību institūcijās.
Kompleksās juridiskās apkalpošanas galvenais mērķis ir sniegt Jums uzticamu un profesionālu atbalstu, kā arī nodrošināt Jūsu laika un finanšu līdzekļu ekonomiju. Jums nebūs jādomā par juridisko jautājumu risināšanu, līdz ar to vairāk laika varēsiet veltīt uzņēmuma pamatdarbībai.
Ņemot vērā minēto, Zvērināta advokāta Laura Klagiša birojs aicina uz ilgtermiņa sadarbību Valmierā un citur Vidzemē strādājošos uzņēmējus.
Ar uzņēmējdarbību vai nodokļiem saistītos juridiskos jautājumos, pirmā konsultācija jaunajiem klientiem būs bez maksas.
Sīkāk par mūsu pieredzi un piedāvātajiem pakalpojumiem Jūs varat uzzināt mūsu biroja mājas lapā www.Lkbirojs.lv, zvanot 29470425, vai rakstot – lauris.klagiss@gmail.com

08.10.2015.

Zvērināta advokāta Laura Klagiša birojam ir izveidota sava Facebook lapa

https://www.facebook.com/Zvērināta-advokāta-Laura-...

08.10.2015.

Zvērināts advokāts Lauris Klagišs panāk uzņēmumam kompensāciju par tiesvedības laikā iesaldētiem līdzekļiem

Administratīvā apgabaltiesa savā 2015.gada 1.septembra lēmumā lietā Nr. A420570110 atzina, ka nodokļu
administrācijai ir pienākums atmaksājamās summas palielināt par 0,025 % par katru dienu, kad nepareizi piedzītās maksājumu summas ir bijušas ieturētas. Šāds tiesību normu tulkojums atbilst arī Eiropas savienības Tiesas praksei, kurā noteikts, ka dalībvalstīm ir pienākums kompensēt kopā ar procentiem tās nodokļu summas, kas iekasētas, pārkāpjot Savienības tiesības (sk. 2013. gada 18. aprīļa sprieduma lietā C-565/11 20.-22. punktu). Eiropas Savienības Tiesa ir arī atzinusi, ka Savienības tiesiskajam regulējumam pretēja ir situācija, kad nodokļu maksātājs nevar saņemt no dalībvalsts nodokļu pārvaldes nokavējuma procentus par šīs iestādes novēloti veikto atmaksu par laika posmu, kad bija spēkā administratīvie akti, kas izslēdza atmaksas pienākumu un vēlāk tika atcelti ar tiesas nolēmumu.

13.07.2015.

Pamatkapitāla denominācija uz euro

Saskaņā ar grozījumiem Komerclikumā, Komersantiem ne vēlāk kā 2015.gada 30.jūnijam ir jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā aktuālais sabiedrības dalībnieku reģistrs. Savukārt līdz 2016.gada 30.jūnijam Uzņēmumu reģistrā jāiesniedz dokumenti (pieteikums, lēmums vai protokols, jaunie statūti, dalībnieku reģistra nodalījums), kas paredz pamatkapitāla denomināciju no latiem uz euro. Minēto prasību neizpildes rezultātā uzņēmums var tikt likvidēts un izslēgts no Uzņēmumu reģistra. Lai ekonomētu uzņēmēju laiku un izmaksas, Zvērināta advokāta Laura Klagiša birojs piedāvā sagatavot dokumentu paketi pamatkapitāla denominācijai uz euro, kas sevī ietver arī aktuālo sabiedrības dalībnieku reģistru. Visu dokumentu paketi Uzņēmumu reģistrā varēs iesniegt vienā reizē. Dokumentu paketes sagatavošana (kas ietver arī nepieciešamās konsultācijas pa e-pastu vai telefonu) izmaksās 75 euro.


05.07.2015.

Jauna mājas lapa

Zvērināta advokāta Laura Klagiša birojam ir izveidota jauna un mūsdienīga mājas lapa www.lkbirojs.lv,
kurā Jūs ērti varat iegūt informāciju par mūsu pieredzi un piedāvātajiem pakalpojumiem.

01.07.2015.

Jauna prakses vieta

No 2015.gada jūnija Zvērināta advokāta Laura Klagiša biroja pamatprakses vieta ir reģistrēta Valmierā,
Rīgas ielā 9-2. Laipni lūdzam mūsu jaunajās biroja telpās!