likumdošanas Jaunumi


20.07.2015.

Tiesu izpildītāji mantu turpmāk izsolīs tikai elektroniski.

Atbilstoši Civilprocesa likuma 2015.gada 28.maija grozījumiem no 2015.gada 1.jūlija nolēmumu izpildes procesā parādnieka nekustamais īpašums pārdodams elektroniskā izsolē. Visi pēc 2015.gada 1.jūlija izsludināto izsoļu sludinājumi būs pieejami Elektronisko izsoļu vietnē.


01.07.2015.

Būtiski uzlabojumi EDS.

Lai palīdzētu nodokļu maksātājiem efektīvi plānot un ietaupīt laiku, EDS lietotājiem ir iespēja sagatavot nodokļu un informatīvās deklarācijas vēl pirms termiņa beigām.  Pēc deklarācijas sagatavošanas tā vēl būs pieejama labošanai un tiks automātiski iesniegta VID normatīvajos aktos noteiktajā termiņā. Nodokļu maksātājiem, kuriem VID veiktās datorizētās riska analīzes rezultātā ir uzrādīti augstākie nodokļu nenomaksas riski, EDS sākumlapā tiks attēlota informācija par viņu iekļaušanu attiecīgajā riska grupā.


01.07.2015.

Kredītinformācijas biroju licencēšanas un uzraudzības noteikumi (spēkā no 05.06.2015.).

Kredītinformācijas biroju licencēšanas un uzraudzības noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka prasības akciju sabiedrībai, lai tā varētu saņemt licenci kredītinformācijas biroja darbībai, tostarp, prasības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai. Noteikumi nosaka arī kārtību, kādā izsniedz, aptur, pārreģistrē un anulē licenci, atjauno apturētu licenci un izdara grozījumus licencē. Papildus, Noteikumi nosaka kārtību, kādā maksājama valsts nodeva par licences izsniegšanu un tās, pārreģistrēšanu un, ikgadējā valsts nodeva par kredītinformācijas biroja darbības uzraudzību, kā arī minēto valsts nodevu apmēru. Pilns Noteikumu teksts pieejams šeit.