ADMINISTRATĪVĀS TIESĪBAS UN PĀRSTĀVĪBa 

Zvērināta advokāta Laura Klagiša birojs savus klientus pārstāv administratīvajā  procesā un sniedz šādus pakalpojumus:

Vēstuļu un iesniegumu sagatavošana iestādēm, iestāžu izdoto administratīvo aktu
pārsūdzēšana un apstrīdēšana;

Profesionāla pārstāvība administratīvajās tiesās, tai skaitā, pieteikumu, apelācijas sūdzību, kasācijas sūdzību un blakus sūdzību sagatavošana;

Termiņuzturēšanās un pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņemšana;

Uzziņu pieprasīšana.

Klientu pārstāvība visās valsts un pašvaldību iestādēs, tai skaitā: