AML un sankciju jautājumi

Mūsu birojam ir plašas zināšanas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma, kā arī Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma piemērošanā.


Zvērināts advokāts ir vadījis Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras organizētas apmācības “Mīti un patiesība par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumu”.
Informāciju par svarīgāko, kas jāzina katram uzņēmējam saistībā ar AML un sankciju likumdošanu, varat uzzināt šeit!

Pamatojoties uz mūsu zināšanām un pieredzi, klientiem piedāvājam šādu pakalpojumus:

Iekšējās kontroles sistēmas izstrāde;

Esošās iekšējās kontroles sistēmas un izstrādāto dokumentu revīzija un aktualizācija;

Klienta un darbības nozaru risku vērtēšanas kritēriju izstrāde;

Klientu anketu izstrāde;

Klientu izpētes un risku novērtēšanas veidlapu izstrāde;

Citu dokumentu (lēmumi, rīkojumi, ziņojumu utt) izstrāde;

Konsultācijas klātienē un attālināti;

Darbinieku apmācības AML un Sankciju jautājumos;

Klienta sagatavošana VID pārbaudēm;

Pārstāvība Valsts ieņēmumu dienestā, Finanšu izlūkošanas dienestā un tiesā.