E-advokāts

Zvērināta advokāta Laura Klagiša birojs ir sācis piedāvāt jaunu un Latvijā unikālu pakalpojumu – e-advokāts.

Pakalpojuma E-advokāts ietvaros piedāvājam Jūsu uzņēmumam ar mūsu biroju noslēgt līgumu par attālinātu juridisko konsultāciju saņemšanu ne tikai pa tālruni, bet arī Skype, GoToMeeting, Zoom Meetings, Microsoft Teams Google Hangouts u.c. platformām, atbilstoši klienta vēlmēm.

Izmantojot pakalpojumu E-advokāts, Jūsu uzņēmums (visi darbinieki, kurus jūs būsiet pilnvarojis komunicēt ar mūsu biroju) varēs saņemt juridiskās konsultācijas komerctiesību, maksātnespējas, intelektuālā īpašuma, darba tiesību, civiltiesību, nekustamā īpašuma, tiesvedības, nodokļu, personas datu aizsardzības, AML un citos jautājumos.

Šis pakalpojums tieši šobrīd īpaši aktuāls var būt Covid-19 skarto uzņēmumu vadībai un darbiniekiem, risinot jautājumus, kas saistīti ar nepārvaramas varas apstākļu ietekmi uz līgumu izpildi, dīkstāves pabalstu saņemšanu, parādu piedziņu, maksātnespēju, uzņēmuma valdes locekļu nodarbinātības formas maiņu, nodokļu nomaksas atlikšanu utt.

Pakalpojuma E-advokāts saņemšanas nosacījumi ir sekojoši:

Pakalpojums pieejams tikai juridiskajām personām vai saimnieciskās darbības veicējiem. 

Lai ievērotu AML likumdošanas prasības, kas attiecas uz klienta identifikāciju, pakalpojums tiek sniegts tikai klientiem, ar kuriem ir noslēgts attiecīgs līgums, un to darbiniekiem.

Pakalpojuma abonēšanas mēneša maksa - 120 euro mēnesī, kas sevī ietver konsultācijas līdz 60 minūtēm. Katrā nākamā sarunas minūte – 2 euro.

Pakalpojums E-advokāts pieejams darbadienās no 8:30 līdz 18:00. Ārpus minētā laika, pakalpojums ir pieejams, tikai iepriekš vienojoties, bet šādā gadījumā jārēķinās, ka tiks piemērota dubultā likme.

Piesakies pakalpojumam E-advokāts, un profesionāls advokāts ar 14 gadu pieredzi un specializāciju uzņēmumu juridiskajā apkalpošanā Jūsu uzņēmumam būs pieejams pogas spiediena attālumā.

Pakalpojumam E-advokāts Jūs varat pieteikties šeit