Privātpersonu datu aizsardzība

Fizisko personu datu aizsardzības likums nosaka, ka uzņēmums var nereģistrēt personas datu apstrādi, ja viņš norīko personas datu aizsardzības speciālistu, kuram ir augstākā izglītība tiesību zinātņu, informācijas tehnoloģiju vai līdzīgā jomā un kurš ir apmācīts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Ņemot vērā, ka Zvērināts advokāts Lauris Klagišs ir arī sertificēts personas datu aizsardzības speciālists, tad noslēdzot līgumu par personas datu apstrādes speciālista pakalpojumu sniegšanu, Jums vairs nebūtu jāreģistrē ne datu apstrāde, ne arī izmaiņas, ne papildinājumi attiecīgajā datu apstrādē, kas ievērojami ietaupītu Jūsu laiku un finanšu līdzekļus. Ņemot vērā, ka liela daļa uzņēmumu veic fizisko personu datu apstrādi, bet ne vienmēr ir izdevīgi veidot atsevišķu personas datu aizsardzības speciālista darba vietu, mēs Jums piedāvājam noslēgt personas datu aizsardzības speciālista nodrošināšanas līgumu, vienojoties par konkrētu mēneša maksu.

Pakalpojums sevī ietver:

Dokumentu sagatavošanu personas datu aizsardzības speciālista reģistrēšanai;

Nodrošināšanu ar personas datu aizsardzības speciālistu, kam ir augstākā izglītība tiesību zinātņu jomā un kurš ir apmācīts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

Uzraudzību un izvērtējumu klienta veiktās personas datu apstrādes atbilstībai likuma prasībām;

Reģistra veidošanu, kurā tiek norādīta Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktā informācija;

Ikgadējā pārskata sagatavošanu un iesniegšanu;

Informācijas sistēmu drošības noteikumu izstrādi un ieviešanu;

Konfidencialitāti;

Konsultēšanu ar datu apstrādi saistītos jautājumos.

Datu aizsardzības speciālista pakalpojumus nodrošinām sadarbībā ar SIA "Datu aizsardzības speciālists" - www.datuspecialists.lv.