Intelektuālais īpašums

Zvērināta advokāta Laura Klagiša birojs pārstāv savus klientus intelektuālā īpašuma jautājumos
un sniedz šādus pakalpojumus:

Preču zīmju reģistrācija;

Pārstāvība Patentu valdē un Patentu valdes Apelācijas padomē;

Patentu valdes lēmumu apstrīdēšana;

Interneta domēnu reģistrācija;

Autortiesību un blakustiesību jautājumu risināšana;

Komercnoslēpuma aizsardzība;

Licences līgumu un autorlīgumu sagatavošana un izvērtēšana;

Informācijas tehnoloģiju (IT) juridisko jautājumu risināšana un līgumu sagatavošana;

Konsultācijas elektronisko pakalpojumu, reklāmas, mājas lapu satura un personas datu aizsardzības jautājumos.