KOMERCTIESĪBAS UN Maksātnespēja

Komerctiesības
Zvērināta advokāta Laura Klagiša birojs pārstāv savus klientus komerctiesību jautājumos
un sniedz šādus pakalpojumus:

Konsultācijas par uzņēmuma veida un nodokļu režīma izvēli;

Jaunu komercsabiedrību (SIA, AS, IK)  izveidošana;

Pamatkapitāla denominācija no latiem uz euro;

Uzņēmumu reorganizācija;

Izmaiņu veikšana komercsabiedrībās (tai skaitā dalībnieku, valdes, nosaukuma, statūtu un adreses maiņa);

Konsultācijas komerctiesību un nodokļu jautājumos;

Konsultācijas par uzņēmumu vadības juridiskajiem jautājumiem;

Uzņēmumu likvidācija, reorganizācija un maksātnespēja;

Uzņēmumu reģistra notāru darbību pārsūdzēšana un apstrīdēšana.

MAKSĀTNESPĒJA

Juridiskās personas maksātnespējas process ir tiesiska rakstura pasākumu kopums, kura ietvaros no parādnieka mantas tiek segti kreditoru prasījumi, lai veicinātu parādnieka saistību izpildi.

Savukārt, fiziskās personas maksātnespējas process ir tiesiska rakstura pasākumu kopums, kura mērķis ir pēc iespējas pilnīgāk apmierināt kreditoru prasījumus no parādnieka mantas un dot iespēju parādniekam, kura manta un ienākumi nav pietiekami visu saistību segšanai, tikt atbrīvotam no neizpildītajām saistībām un atjaunot maksātspēju.

Sīkāka informācija par fizisko un juridisko personu maksātnespēju pieejama www.maksatspeja.lv

Zvērināta advokāta Laura Klagiša birojs konsultē un pārstāv maksātnespējas procesos 
gan fiziskas, gan juridiskas personas šādos jautājumos:

Maksātnespējas pieteikumu sagatavošana juridiskām personām;

Maksātnespējas pieteikumu sagatavošana fiziskām personām;

Saistību dzēšanas un parādu atmaksas plānu sastādīšana;

Konsultācijas maksātnespējas procesos;

Maksātnespējas procesu monitorings;

Pārstāvība kreditoru sapulcēs;

Fizisko un juridisko personu pārstāvība maksātnespējas procesā, tiesā, kā arī komunikācijā ar 
maksātnespējas administratoriem un kreditoriem;

“Tiesiskās aizsardzības procesa (TAP) pieteikumu sagatavošana”.