Nekustamā īpašuma lietas

Zvērināta advokāta Laura Klagiša birojs pārstāv savus klientus nekustamā īpašuma
jautājumos un sniedz šādus pakalpojumus:

Klientu pārstāvība un konsultācijas nekustamā īpašuma pirkšanas, pārdošanas vai izīrēšanas jautājumos

Klientu pārstāvība tiesu izpildītāju un maksātnespējas administratoru rīkotajās nekustamo īpašumu izsolēs

Ar nekustamo īpašumu saistīto dokumentu sagatavošana (pirkuma līgumi, īres līgumi, celtniecības līgumi, iesniegumi utt.)

Konsultācijas nekustamo īpašumu apsaimniekošanas jautājumos

Konsultācijas nomas un īres maksas piedziņas jautājumos

Konsultācijas hipotēku, ķīlu un cita veida nodrošinājumu jautājumos

Nekustamā īpašuma padziļināta juridiskā izpēte

Servitūtu un reālnastu nodibināšana

Konsultācijas nekustamā īpašuma nodokļa, kapitāla pieauguma nodokļa un citos nodokļu jautājumos