Nekustamā īpašuma lietas

Zvērināta advokāta Laura Klagiša birojs pārstāv savus klientus nekustamā īpašuma
jautājumos un sniedz šādus pakalpojumus:

Klientu pārstāvība un konsultācijas nekustamā īpašuma pirkšanas, pārdošanas vai izīrēšanas jautājumos;

Klientu pārstāvība tiesu izpildītāju un maksātnespējas administratoru rīkotajās nekustamo īpašumu izsolēs;

Ar nekustamo īpašumu saistīto dokumentu sagatavošana (pirkuma līgumi, īres līgumi, celtniecības līgumi, iesniegumi utt.);

Konsultācijas nekustamo īpašumu apsaimniekošanas jautājumos;

Konsultācijas nomas un īres maksas piedziņas jautājumos;

Konsultācijas hipotēku, ķīlu un cita veida nodrošinājumu jautājumos;

Nekustamā īpašuma padziļināta juridiskā izpēte;

Servitūtu un reālnastu nodibināšana;

Konsultācijas nekustamā īpašuma nodokļa, kapitāla pieauguma nodokļa un citos nodokļu jautājumos.