Nodokļu tiesības

Mūsu birojam ir plašas zināšanas nodokļu tiesībās un nodokļu piemērošanā.

Ņemot vērā, ka nodokļiem un to plānošanai ir ļoti liela nozīme uzņēmējdarbībai svarīgu lēmumu pieņemšanā, mēs saviem klientiem sniedzam palīdzību iedzīvotāju ienākumu nodokļa, pievienotās vērtības nodokļa, uzņēmumu ienākumu nodokļa, nekustamā īpašuma nodokļa un obligāto sociālās apdrošināšanas iemaksu jautājumos. Zvērināts advokāts Lauris Klagišs ir strādājis gan Valsts ieņēmumu dienestā, gan Administratīvajā apgabaltiesā, līdz ar to mūsu birojam ir plaša pieredze nodokļu tiesībā. Saviem klientiem mēs palīdzam optimizēt nodokļu nomaksu, kā arī izvēlēties un plānot izdevīgāko nodokļu nomaksas modeli (piemēram, palīdzam aprēķināt, vai mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statuss klientam būs izdevīgs, kā iespējams samazināt kapitāla pieauguma nodokli utt.).

Saistībā ar nodokļiem piedāvājam šādus pakalpojumus:

Atvieglojumu saņemšanu nekustamā īpašuma nodokļa likmēm

Nodokļu plānošana, optimizācija un konsultācija

Grāmatvežu, zvērinātu revidentu, krimināltiesību advokātu un citu speciālistu piesaiste

Profesionāla pārstāvība Valsts ieņēmumu dienestā, gan tematisko pārbaužu, gan audita, gan VID lēmumu apstrīdēšanas laikā

VID lēmumu pārsūdzēšana un pārstāvība administratīvajās tiesās, tai skaitā pieteikumu, apelācijas sūdzību, kasācijas sūdzību un blakus sūdzību sagatavošanu

Pieteikumu sagatavošana par VID lēmumu apturēšanu vai uzrēķināto nodokļu nomaksas summas sadalīšanu termiņos

Konsultācijas vienošanās līgumu slēgšanā ar Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoru

Konsultācijas nodokļu maksājumu samaksas atlikšanā vai sadalīšanā termiņos